ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی

پشتیبانی فنی سرویس های ارایه شده توسط کامیاب هاست

 امور مالی

امور مالی مربوط به سرویس های کامیاب هاست

 واحد فروش

موضوعات مربوط به فروش و تمدید سرویسها

 روابط عمومی

موضوعات عمومی، متفرقه، اپراتور

 امور دامنه ها

امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها

 ثبت شکایت

پیشنهاد ها ، انتقاد ها و شکایت