۰۹۰۱۰۲۷۲۴۳۵ info [at] kamyab [dot] host پشتیبانی تلگرام
مشخصات سرویس
سفارش سرویس
فضای سرویس هاست
پهنای باند ماهیانه
دامین رایگان
تعداد اکانت ایمیل
تعداد بانک اطلاعاتی
تعداد ساب دامین
تعداد اکانت اف تی پی
تعداد دامین اصلی
تعداد پارک دامین
کنترل پنل
آپتایم سرویس
پشتیبانی فنی
کیفیت سرویس
بک آپ روزانه
بک آپ هفتگی
گواهینامه اس اس ال رایگان
پشتیبانی اورژانس
تغییر آنی ورژن PHP
سایت سازهای رایگان
قیمت ماهانه
قیمت ۱ ساله
برنزی
سفارش
فضای سرویس هاست
500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
دامین رایگان
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد دامین اصلی
نامحدود
تعداد پارک دامین
نامحدود
کنترل پنل
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
کیفیت سرویس
استاندارد
بک آپ روزانه
پایگاه داده
بک آپ هفتگی
گواهینامه اس اس ال رایگان
پشتیبانی اورژانس
تغییر آنی ورژن PHP
سایت سازهای رایگان
قیمت ماهانه
۷۰۰۰ تومان
قیمت ۱ ساله
۱۵,۰۰۰ تومان
نقره ای
سفارش
فضای سرویس هاست
1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
دامین رایگان
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد دامین اصلی
نامحدود
تعداد پارک دامین
نامحدود
کنترل پنل
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
کیفیت سرویس
استاندارد
بک آپ روزانه
پایگاه داده
بک آپ هفتگی
گواهینامه اس اس ال رایگان
پشتیبانی اورژانس
تغییر آنی ورژن PHP
سایت سازهای رایگان
قیمت ماهانه
قیمت ۱ ساله
۲۰,۰۰۰ تومان
طلائی
سفارش
فضای سرویس هاست
2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
دامین رایگان
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد دامین اصلی
نامحدود
تعداد پارک دامین
نامحدود
کنترل پنل
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
کیفیت سرویس
استاندارد
بک آپ روزانه
پایگاه داده
بک آپ هفتگی
گواهینامه اس اس ال رایگان
پشتیبانی اورژانس
تغییر آنی ورژن PHP
سایت سازهای رایگان
قیمت ماهانه
قیمت ۱ ساله
۲۵,۰۰۰ تومان
الماس
سفارش
فضای سرویس هاست
نامحدود
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
دامین رایگان
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد دامین اصلی
نامحدود
تعداد پارک دامین
نامحدود
کنترل پنل
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
کیفیت سرویس
استاندارد
بک آپ روزانه
پایگاه داده
بک آپ هفتگی
گواهینامه اس اس ال رایگان
پشتیبانی اورژانس
تغییر آنی ورژن PHP
سایت سازهای رایگان
قیمت ماهانه
۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت ۱ ساله
۱۲۰,۰۰۰ تومان
لطفا قبل از سفارش به نکات زیر توجه فرمایید

سرویس های مذکور برای دانلود/ آپلود با اتصال های همزمان بالا در نظر گرفته نشده اند. برای این منظور میتوانید از یکی از سرویس های مخصوص دانلود استفاده کنید.

دامین رایگان تنها برای سرویس های ۱۲ ماهه ارایه می شود.

حداکثر میزان بازدید روزانه صرفا جهت تخمین میزان منابع مورد نیاز وب سایت شما می باشد و عدد ذکر شده با فرض بهینه بودن برنامه کاربر لحاظ شده است.

به کلیه مبالغ فوق، ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.